Krepšelis 0 x

Prekių grąžinimas

Norėdami grąžinti prekes užpildykite PARAIŠKĄ PREKĖS GRĄŽINIMUI ir atsiųskite el. paštu – parduotuve.iza@gmail.com. Gavę patvirtinimą dėl grąžintinos prekės, prekę saugiai supakuokite, kartu pridėkite užpildytą atspausdintą paraišką ir atsiųskite adresu – Kretingos g. 57, LT – 97353, Kartena. Pinigus už prekę grąžinsime į Jūsų nurodytą sąskaitą.

Lza.lt įsigytos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. 
Norėdamas grąžinti kokybišką Prekę(-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el. paštu) užpildant grąžinimo formą arba pateikiant laisvos formos prašymą, kuriame nurodytas Pirkėjo sprendimas atsisakyti sutarties.

Grąžinimo formoje nurodomas Pirkėjo vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys, banko sąskaitos numeris, grąžinamos Prekės pavadinimas, užsakymo numeris ir grąžinimo priežastis.
Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, arba Prekės negali būti grąžintos kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų Prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas  saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų. 

Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes šiose Taisyklėse numatytais atvejais, taip pat, jei nustatoma, kad Prekės buvo pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, taip pat sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos. Taip pat grąžinama Prekė  turi būti su jai priklausančiais priedais ir dovanomis (jei tokių buvo). 

Pasinaudojus Prekių kokybiškos Prekės grąžinimo teise, išlaidas už Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.