Krepšelis 0 x

Privatumo politika

1. Bendra informacija

MB IZA LT (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis (www.gerulis-eshop.lt). Privatumo politika nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Įmonės kodas: 304744145
PVM mokėtojo kodas: LT100014243813
Buveinės adresas: Žemaičių g. 8-56, LT-97144 Kretinga
Tel. +370 647 46740
El. paštas: parduotuve.iza@gmail.com

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose privatumo taisyklėse.  Nesutikus su šiomis sąlygomis Jūsų galimybės naudotis duomenų valdytojui priklausančiose interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose bus mažiau efektyvios.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį atsiųsti/pateikti mums.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

2. Kodėl yra renkama informacija?

Duomenų valdytojas (toliau – „mes“) teikia viešą prieigą prie interneto svetainės www.gerulis-eshop.lt (toliau – „Svetainė“) bei socialinių tinklų Facebook ir Instagram profilių (toliau – „Socialinių tinklų profiliai“), kuriuos palaikome, tobuliname ir užtikriname jų saugą. Jūs, naršydami mūsų Svetainėje ir Socialinių tinklų profiliuose, sudarote su mumis sutartį, kuria gaunate prieigą prie Svetainės ir Socialinių tinklų turinio ir sutinkate su teisės aktų nustatytomis jos naudojimo sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant autorinių teisių sąlygomis ir šiame informaciniame pranešime pateikiamomis asmens duomenų apsaugos bei privatumo sąlygomis.

Mums reikia rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus siekiant:

 • valdyti, tobulinti ir optimizuoti mūsų Svetainę ir jos vartotojų patirtį;
 • atsakyti į Svetainės lankytojų paklausimus, pasiūlymus, teikti techninę pagalbą;
 • suprasti naršymo tendencijas, įvertinti Mūsų auditorijos dydį ir naudojimo modelius, suprasti Mūsų vartotojų norus, pageidavimus;
 • didinti svetainės žinomumą atliekant rinkodaros veiksmus;
 • pagerinti Svetainės veikimą ir išvaizdą, kurti naujas funkcijas ir funkcionalumą;
 • laikytis teisinių įsipareigojimų, spręsti bet kokius ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar trečiosiomis šalimis, ir įgyvendinti savo teises, atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Mūsų ar tarp Mūsų ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių;
 • apsaugoti Mūsų teises ir turtą, susijusius su Svetaine.
3. Kokius asmens duomenis mes renkame, saugome ir naudojame?

Mūsų interneto  svetainė ir socialinių tinklų paskyros suteikia jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums.

Iš Jūsų tiesiogiai gaunama tokia informacija:

 • Vardas
 • Pavardė
 • Adresas
 • El. paštas
 • Telefono numeris

Netiesiogiai gaunama tokia informacija:

 • Įrenginio informaciją, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras Facebook tinkle.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., prenumeratai ar rinkodarai reikalingos informacijos), tačiau tokiu atveju Duomenų valdytojas negalės pateikti jums naujausių pasiūlymų, operatyviai su jumis susisiekti, kai turės patį tinkamiausią pasiūlymą jums.

4. Ar svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies)?

Kai prisijungiate prie Svetainės, galime išsiųsti vieną ar kelis slapukus – mažus tekstinius failus, kuriuose yra raidžių ir skaitmenų simbolių eilutė. Galime naudoti ir sesijos slapukus, ir nuolatinius slapukus. Uždarius naršyklę, sesijos slapukas dingsta. Nuolatinis slapukas lieka uždarius žiniatinklio naršyklę ir gali būti naudojamas Jūsų žiniatinklio naršyklėje tolesniuose apsilankymuose Svetainėje. Slapukai yra techninė priemonė šio pranešimo 3 skyriuje nurodytai techninei naršymo informacijai rinkti automatiniu būdu. Mes naudojame šių rūšių slapukus:

 • Sesijos slapukai. Mes naudojame sesijos slapukus, kad galėtumėte naudotis Mūsų tinklalapiu;
 • Analitiniai slapukai. Mes naudojame analitinius slapukus, kad galėtumėme matyti Mūsų Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros lankomumo statistiką, Jus dominančias temas ir galėtumėme pasiūlyti kokybišką, Jums aktualiausią informaciją.
 • Rinkodaros slapukai. Mes naudojame rinkodaros slapukus siekdami didinti savo žinomumą bei tam, kad Jums būtų rodoma įdomesnė ir Jūsų interesus atitinkanti reklama.

Mūsų naudojamų slapukų sąrašas:

 • Slapuko pavadinimas: Google Analytics;
  Slapuko tikslas: Puslapio lankomumo stebėsena;
  Slapuko naudojimo terminas: 2 metai;
  Naudojami duomenys: Anoniminiai duomenys, slapuko suteiktas unikalus numeris.
 • Slapuko pavadinimas: Facebook Pixel;
  Slapuko tikslas: Puslapio lankomumo stebėsena, reklamų atvaizdavimui;
  Facebook socialiniame tinkle Slapuko naudojimo terminas: 1 mėnuo;
  Naudojami duomenys: Slapuko suteiktas unikalus numeris.
 • Slapuko pavadinimas: „cookiesGERULIS“,
  Slapuko tikslas: Įsiminti ar sutikote su slapukų naudojimu.
  Slapuko naudojimo terminas: 30 dienų.
  Naudojami duomenys: Slapuko suteiktas unikalus numeris

Nuolatiniai slapukai gali būti pašalinti per Jūsų naudojamos žiniatinklio naršyklės nustatymus. Peržiūrėkite savo žiniatinklio naršyklės vartotojo gidą, kad sužinotumėte tinkamą būdą keisti slapukų nustatymus.

5. Ar renkama jautri (asmeninė) informacija?

Jautrios informacijos apie Jus nerenkame.

6. Kiek laiko saugojame Jūsų asmens duomenis?

Techninė automatiškai renkama Informacija apie lankytojo įrenginį (-ius) ir naršymą saugoma taip, kaip nurodyta slapukų lentelėje, esančioje 4 skyriuje. Visą kitą informaciją saugosime vadovaudamiesi Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų terminų saugojimo rodykle arba konkretiems santykiams taikomu ieškinio pareiškimo senaties terminu, priklausomai nuo to, kuris iš šių terminų yra ilgesnis.

7. Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs

8. Kokia informacija apie mane yra renkama iš kitų šaltinių?

Mes nerenkame jokių Svetainės lankytojų duomenų iš kitų šaltinių.

9. Ar surinkti duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų?

Ne.

10. Su kuo dalinsitės Mano asmens duomenimis?

Duomenimis nesidalinsime, išskyru tuos atvejus, kai tam tikri duomenys (vardas, pavardė, adresas, kontaktinis numeris)bus perduoti pašto paslaugo tiekėjams, norint pristatyti u-sakytą prekę.

12. Kokias teises turite Jūs?

Jūs turite šias teises asmens duomenų apsaugos srityje (pažymime, kad šioms teisėms gali būti taikomi įstatymų nustatyti apribojimai ar sąlygos):

 • pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • pateikti prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kai atitinkami duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Mūsų interesų, o toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves ar teisėtus interesus;

Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus:

 • kai duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Mūsų interesų, Jūs prieštaraujate tokiam duomenų tvarkymui, o toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra reikalingas siekiant pareikšti teisinius reikalavimus arba gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų;
 • kai Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai.

Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą:

 • kai prašoma ištaisyti klaidingus duomenis – laikotarpiui, kol nustatytos klaidos nebus ištaisytos;
 • pareiškus prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kol nebus išnagrinėtas Jūsų prieštaravimas ir priimtas Mūsų sprendimas dėl tolimesnio jų tvarkymo;
 • kai Mums asmens duomenys nebereikalingi, bet jie reikalingi Jums siekiant pareikšti teisinius reikalavimus ar gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų;
 • bet kokių duomenų, tvarkomų be teisinio pagrindo, kai Jūs nepageidaujate jų ištrynimo.
 • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Jei norite pasinaudoti žemiau nurodytomis Jūsų teisėmis, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 14 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.
13. Ką daryti jeigu kilo klausimų?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis šiuo el. paštu: parduotuve.iza@gmail.com
PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS 

I. Sąvokos 

1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.iza.lt operatorius (toliau – Pardavėjas) yra MB „IZA LT“, įmonės kodas  304744145, buveinės adresas Žemaičių g. 8-56, LT-97144 Kretinga, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto  adresas – parduotuve.iza@gmail.com. 

2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs Prekių interneto parduotuvėje https://iza.lt/. 3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu. 

4. Iza.lt – internetinė parduotuvė, internetiniu adresu www.iza.lt. 

5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra  žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas,  vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio  pobūdžio požymiai. 

6. Grąžinimo forma – nustatyto pavyzdžio forma, kurią užpildžius galima pasinaudoti Prekių atsisakymo teise. 7. Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje iza.lt. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos  „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą. 

8. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises,  įsipareigojimus, Prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, Prekių kokybės garantiją, Prekių  grąžinimą ir keitimą, atsakomybes. 

9. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų  rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis iza.lt. 

II. Bendrosios nuostatos 

10. Šios Prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus  varnelę prie teiginio “Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis”), yra šalims privalomas  teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei  apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu  – pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. 

11. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų  nustatytus reikalavimus. 

12. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes iza.lt internetinėje parduotuvėje. 13. Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos pasikeitus teisiniam reglamentavimui. Kiekvieną  kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai  supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.  

14. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su  konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta  tvarka.  

15. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais  atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats  Pirkėjas

III. Privatumo politika 

16. MB „IZA LT“, vykdydama elektroninę Prekyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės  apsaugos įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, nustatančiais  Asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą. 

17. Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis. 

IV. Prekės 

18. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas  dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad  Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis  nuo jų atvaizdų. 

19. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje. 20. Visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos Pirkėjui. Tuo atveju, jeigu užsakytos  Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis  (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.  

21. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) Prekę  (-es) ir suformavęs Prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą “Užsakyti” ir kai Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo  nurodytu telefonu arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.

Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma  vykdytina tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą iš Pirkėjo pasirinkto atsiskaitymo būdo apie  atsiskaitymą už Prekes. 

22. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma  internetinės parduotuvės duomenų bazėje. 

V. Pirkėjo teisės 

23. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius,  netikslius savo Asmens duomenis, parašydamas el. laišką parduotuve.iza@gmail.com. Tokiu atveju Pardavėjas  nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).  

24. Pirkėjas teise atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo  sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir liko originalioje pakuotėje. 25. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo Prekės įsigijimo ar jos pristatymo dienos kreiptis į Pardavėją dėl tinkamos  kokybės Prekės grąžinimo. 

26. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę internetinėje parduotuvėje, turi teisę reikalauti Pardavėjo kad būtų  užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukta pirkimo pardavimo sutartis. 

27. Pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią Prekių kokybės reikalavimų neatitiktį prekės pristatymo  momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo Prekės pristatymo. 

VI. Pirkėjo įsipareigojimai 

28. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. 

29. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti  Pardavėją. 

30. Pirkėjas, naudodamasis iza.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai  nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 

31. Pirkėjas atsako už Prekių vertės sumažėjimą, jeigu buvo pažeista jų išvaizda arba Prekės naudotos daugiau nei  būtina siekiant nustatyti jų veikimo pobūdį ir pan. 

32. Pirkėjas, siekiantis atsisakyti nuotolinės sutarties, įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie  savo pageidavimą pateikimo, išsiųsti arba perduoti Prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. 

VII. Pardavėjo teisės 

33. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią  pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis gali būti nurodomas peržiūrint Prekių krepšelį. 34. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo  įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis  internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. 

35. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės  veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai  užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami. 

36. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias  akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada  vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti  akcijas. 

VIII. Pardavėjo įsipareigojimai 

37. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui  galimybę naudotis internetinės parduotuvės https://iza.lt/ teikiamomis paslaugomis. 

38. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo  nurodytus Asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

39. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu, nurodytomis sąlygomis. 40. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prekes kurios atitinka informaciją nurodytą prie kiekvienos Prekės. 41. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti  

analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo  savybėmis panašiausią Prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – anuliuoti užsakymą. 

42. Pirkėjui grąžinant Prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų nuo Prekių  grąžinimo Pardavėjui dienos. 

43. Pardavėjas įsipareigoja prekes Pirkėjui pristatyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos.  Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo per 30 dienų, įsipareigoja  nedelsiant informuoti Pirkėją apie prekių pristatymo vėlavimą.

IX. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 

44. Klientas, apsilankęs iza.ltinternetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu  suformuojamas Prekių krepšelis. 

45. Suformavus Prekių krepšelį, Pirkėjas (jei jis dar nėra atlikęs registracijos ir prisijungęs prie sistemos) turi suvesti  duomenis, būtinus pasirinktoms Prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos Prekės,  telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas Prekes. Pardavėjas patvirtina, kad  Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik Prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant  teisės aktų numatytų reikalavimų Asmens duomenų apsaugai. 

46. Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo būdų ir Prekių pristatymo būdas bei kaina. 47. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Pardavėjo pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Pirkėjas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Pirkėjas turi galimybę pataisyti  klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Pirkėjas nėra  susipažinęs su Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus  duomenis, kitaip, bus laikoma, kad Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis. 

48. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba. 

49. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. 50. Pirkėjas atsiskaito už Prekes naudojantis internetine bankininkyste. 

51. PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Prekių  kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini  pateikti duomenys. 

X. Prekių pristatymas 

52. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, gali pasirinkti Prekių pateikimo būdą, t. y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama Prekių  pristatymo paslauga arba Pardavėjo Prekių atsiėmimo punkte. 

XI. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu: 

53. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo  vietą. 

54. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos  nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui  pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui. 

55. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. 

56. Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo. 

57. Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ar keisti Prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas  nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su  jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą. 

58. Pardavėjas pateikia Prekes Pirkėjui vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra  preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas  informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Visais atvejais Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti ne  vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Esant išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti  dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant  susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo sąlygas. 

59. Pardavėjas neatsako už Prekių savybių pokyčius, galinčius atsirasti dėl temperatūros pokyčio ar kitų nuo  Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, pristatant Prekes Pirkėju.  

60. Tais atvejais, kai vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas ir Pardavėjas išsiunčia  daiktus Pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo,  išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė  tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina Pirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui. 

61. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės  Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių  aplinkybių. 

62. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir  Prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos  perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, Prekių pažeidimų, kurių  atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių,  kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista  (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar Prekė(-ės) yra netinkamos  komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. 

XII. Prekių kokybės garantija, grąžinimas ir keitimas

63. Iza.lt įsigytos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso  6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu  Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. 

64. Norėdamas grąžinti kokybišką Prekę(-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el. paštu) užpildant grąžinimo formą arba pateikiant laisvos formos prašymą, kuriame nurodytas Pirkėjo  sprendimas atsisakyti sutarties. 

65. Grąžinimo formoje nurodomas Pirkėjo vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys, banko sąskaitos  numeris, grąžinamos Prekės pavadinimas, užsakymo numeris ir grąžinimo priežastis. 

66. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti  dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, arba Prekės negali būti grąžintos kitais Lietuvos Respublikos  teisės aktų nustatytais atvejais. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų Prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas  saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų. 

67. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes šiose Taisyklėse numatytais  atvejais, taip pat, jei nustatoma, kad Prekės buvo pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta  apsauginė plėvelė, taip pat sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos. Taip pat grąžinama Prekė  turi būti su jai priklausančiais priedais ir dovanomis (jei tokių buvo). 

68. Pasinaudojus Prekių kokybiškos Prekės grąžinimo teise, išlaidas už Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas. 69. Grąžinant nekokybišką Prekę, grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui. 

70. Pardavėjas visoms Prekės suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip Prekės aprašyme. 71. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms Prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija,  numatyta atitinkamų teisės aktų. 

72. Pardavėjas teikia Prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar  gamintojo atstovo. 

73. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė  Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose  nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat,  jeigu matomi Prekių įpakavimo ir kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių  kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų. 

74. Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą. XIII. Atsakomybė 

75. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių  Asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų  tiesioginių nuostolių atlyginimo. 

76. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve. 

77. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei iza.lt  teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. 

78. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas,  neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors  tokia galimybė jam buvo suteikta. 

79. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius,  Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja  ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. 

XIV. Apsikeitimas informacija 

80. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu. 81. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytomis susisiekimo  priemonėmis. 

82. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus. 

XV. Baigiamosios nuostatos 

83. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. 

84. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė. 

85. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai  sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo buveinės vietą. 

86. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių,  trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo. 

87. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir iza.lt perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją,  savo prašymą/skundą dėl iza.lt įsigytos Prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti  Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262  67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje  https://ec.europa.eu/odr/.